Commissie Ombudsman

De Commissie Ombudsman is een onafhankelijke commissie die klachten van burgers over 'bejegening' of het krijgen van te weinig informatie in tweede instantie behandelt. Dus op het moment dat de klager in eerste instantie van de gemeente zelf geen bevredigend antwoord heeft gekregen. De commissie heeft drie leden die ieder hun expertise inzetten ten behoeve van het ombudswerk.

Diana Smiers, voorzitter van de Commissie Ombudsman
Diana Smiers

Met mijn juridische achtergrond en ervaring binnen het bedrijfsleven, bij de overheid en op het gebied van coaching, verbind ik graag de analytische kant met het mensgerichte.

De essentie van ons werk als ombudsman is om door te vragen waar het werkelijk om draait bij een klacht. Wanneer is het probleem voor de burger werkelijk opgelost? En kan dat in redelijkheid verwacht worden van de overheid? Daarnaast kan de klachtbehandeling leiden tot een verbetering in de dienstverlening. Dit proces mogen begeleiden is een uitdagende en boeiende opdracht.

Jolanda Verbiesen, plaatsvervangen voorzitter Commissie Ombudsman
JolandaVerbiesen

Meer dan 30 jaren ben ik in diverse functies werkzaam in het publieke domein. De laatste 18 jaren is dit voor de lokale overheid. Wat als rode draad steeds naar voren komt, is het belang van een open en transparante communicatie tussen inwoner en overheid. Daar waar er sprake is van een bepaalde mate van afhankelijkheid is die communicatie nog eens extra belangrijk.

Als mediator blijf ik zoeken naar mogelijkheden om daar waar het gesprek niet meer mogelijk lijkt te zijn, toch openingen te creëren om begrip voor elkaar te krijgen. Deze houding is ook wezenlijk voor het werk bij de Commissie Ombudsman: het krijgen van begrip voor elkaar is de eerste stap naar het herstel van vertrouwen.

Stephan Vink, lid van de Commissie Ombudsman.
StephanVink

De democratische rechtsstaat is voor mij een waardevol bezit. Vertrouwen tussen burger en overheid is daarbij van groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat een gedegen en onafhankelijke klachtbehandeling een belangrijk middel is om deze te waarborgen.

Als lid van de commissie Ombudsman kan ik mijn juridische achtergrond én gemeentelijke ervaring inzetten om klachten van burgers op een onafhankelijke en deskundige wijze te behandelen.

Contactgegevens

De contactgegevens van de Commissie Ombudsman zijn:
Commissie Ombudsman
t.a.v. voorzitter mevr. mr. D.G. Smiers,
Postbus 9620
4801 LS Breda
Email: mail@commissieombudsman.nl

Bekijk meer informatie op de website Commissie Ombudsman