Gemeente koopt pand de Vrijbuiter op haven Zevenbergen

Geplaatst: 12-2-2016

De gemeente Moerdijk heeft het horecapand van ‘De Vrijbuiter’ in Zevenbergen aangekocht. Het pand op het midden van het haventracé moet plaats maken voor het terugkerende water in de haven van Zevenbergen. Met zowel de eigenaar als de uitbater is in goed overleg overeenstemming bereikt.

De overeenkomst met de eigenaar van het pand DJ Invest over de aankoop werd eind vorig jaar al gesloten. Inmiddels is ook overeenstemming met de exploitanten van het pand dhr. en mw. Robben Zij ontvangen van de gemeente Moerdijk een vergoeding onder meer vanwege inkomsten die zij mislopen omdat zij hun onderneming niet voort kunnen zetten. Door deze overeenstemming wordt een langdurige (onteigenings)procedure voorkomen.


De Vrijbuiter blijft nog open tot het najaar 2016. De exploitanten zullen zelf bekend maken wanneer dat zal zijn. Daarna sluit de horecagelegenheid de deuren. Naar verwachting wordt het pand in de loop van 2017 gesloopt, voordat het heropenen van de haven in Zevenbergen gaat beginnen.

De aankoop van de Vrijbuiter is een belangrijke stap in de voorbereidingen op de terugkeer van het water in het centrum van Zevenbergen. De terugkeer van het water in de gedempte stadshaven is nodig om de zoetwatervoorziening voor West-Brabant en het Zeeuwse Tholen te versterken.  Bovendien geeft het een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het centrum van Zevenbergen.

Om de Roode Vaart  weer terug te kunnen laten keren in Zevenbergen sloten het Rijk, de Provincies Noord-Brabant en Zeeland, het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk in 2013 een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst is vastgelegd dat de andere overheden voor in totaal zo’n 20 miljoen euro het heropenen van de Roode Vaart mogelijk maken. De gemeente Moerdijk investeert daarnaast zo’n 2,5 miljoen in de bijbehorende aanpassingen van de openbare ruimte.