Ik heb een vraag over ondersteuning/zorg

Antwoorden op veelgestelde vragen over zorg en ondersteuning.

Voor welke zorg en ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent en één of meerdere van onderstaande hulpmiddelen of voorzieningen van de gemeente ontvangt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Hulpmiddelen (behalve rolstoelen)
 • Woningaanpassingen (ook voor jeugdigen onder de 18 jaar)
 • Vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel)
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Begeleiding

Het maakt niet uit of u de zorg in natura ontvangt of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb); in beide gevallen betaalt u een eigen bijdrage. U mag de eigen bijdrage niet betalen vanuit een pgb.

Wat doe ik als mijn hulpmiddel kapot is?

De gemeente werkt samen met Medipoint. Mocht u een probleem met uw hulpmiddel hebben neemt u dan contact op met Medipoint.

Wat moet ik doen als de toekenningsdatum voor mijn hulp in de huishouding verloopt?

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verlenging van uw huidige indicatie huishoudelijke ondersteuning wanneer deze verloopt. Bent u van mening dat u na het eindigen van de toekenningperiode nog steeds in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning? Dan vragen wij u acht weken voor het eindigen van de indicatie een nieuwe melding in te dienen.

Wij wijzen u erop dat wij niet met terugwerkende kracht verlengen. De datum waarop u de aanvraag voor verlenging doet is dus van belang. Wanneer u voor het eindigen van uw toekenningperiode  een verzoek om verlenging doet, wordt deze (bij een positief besluit) aansluitend aan het einde van de deze periode verlengd. Wanneer u een verzoek tot verlenging doet na het eindigen van de toekenningperiode, gaan wij uit van de aanvraagdatum. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat u een week tot enkele weken geen hulp bij het huishouden ontvangt.

Mag ik mijn voorziening (scootmobiel of rolstoel) meenemen op vakantie?

Uw Wmo-hulpmiddel is voor gebruik in de regio Moerdijk. Het is niet de bedoeling dat u uw Wmo hulpmiddel meeneemt op vakantie. Uw Wmo-hulpmiddel is dan niet verzekerd.

Hoe bestel ik een rit met de deeltaxi?

U bestelt een rit via telefoonnummer 0800-0761000. Meer informatie vindt u op de website van Deeltaxi West-Brabant.

Mag een begeleider mee in de deeltaxi?

 • Als u een rit vanuit de Wmo maakt mag u een reisgenoot (= sociale begeleider) meenemen, die een gereduceerde klantbijdrage betaalt.
 • Als u de indicatie ‘verplichte begeleider’ heeft, moet u zich bij iedere Wmo-deeltaxirit laten vergezellen door een begeleider die de voor u benodigde ondersteuning kan bieden. De verplichte begeleider hoeft geen klantbijdrage te betalen.

Meer informatie vindt u op de website van deeltaxi-westbrabant.

Wanneer kom je in aanmerking voor een Valys-pas

U kunt een Valys-pas aanvragen indien u in het bezit bent van:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
 • een ov-begeleiderskaart.
 • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal

De Valys-pas is geen gemeentelijke voorziening en dient u aan te vragen bij Valys. telefoonnummer: 0900-9630 (€ 0,05 per minuut) of via www.Valys.nl.