Interview Corianne Bartels - Adviseur Toerisme en Recreatie / Aanjager Toeristisch Fonds

Geplaatst: 11-10-2021

Zowel als Adviseur Toerisme en Recreatie en als Aanjager voor het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) draag ik graag bij aan het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod op gebied van Toerisme en Recreatie. Waar collega Kim vanuit haar rol vooral kijkt naar regionale samenwerkingen en de kansen die daaruit ontstaat, doe ik dat op lokaal vlak. Zo zorg ik voor de verbinding tussen regionale ontwikkelingen en de lokale invulling daarvan. Ik initieer bijvoorbeeld lokale verbeteringen in het toeristisch-recreatieve werkveld. Dat kan gaan van het plaatsen van een bord tot het meedenken in grotere plannen zoals bij het project vitale centra. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de informatievoorziening en marketing vanuit onder andere VVV Moerdijk.

Als aanjager bij het TMF vorm ik het vaste aanspreekpunt voor ondernemers die op zoek zijn naar ondersteuning bij de uitwerking van hun ideeën of wensen. Dit is niet alleen in de vorm van financiering, maar ik probeer ze ook op weg te helpen door mee te denken in wat mogelijk is. Daarnaast zorg ik voor verbinding tussen de ondernemers onderling en tussen de ondernemers en het fonds. Het fonds heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alle partijen elkaar weten te vinden. In gesprek met elkaar ontstaan nieuwe ideeën, sta je sterker en bouw je verder aan een mooi product.

Persoonlijk contact om te verbinden

Als gemeente zijn we vaak een logische en betrouwbare gesprekspartner bij ontwikkelingen die in het veld plaatsvinden, dus dan komen we automatisch in contact met de initiatiefnemers. Verder zoeken we vanuit VVV Moerdijk vooral naar persoonlijk contact en probeer ik zo veel mogelijk op pad te gaan. Het veld in, ons gezicht laten zien. Ze te laten zien dat we een dienst aan te bieden hebben. Dat doe ik vanuit TFM overigens ook. Zo heeft Danielle Kloeg (vervangster tijdens mijn verlof) ‘Gluren bij de Buren’ opgericht en dat werkt erg goed. Ondernemers delen tijdens een bezoek aan hun bedrijf hun ervaringen, zodat collega ondernemers ideeën opdoen en mogelijke verbindingen leggen met hun eigen product of dienst. We blijven dit ook zeker doen, want samen bereik je meer!

Niet alleen halen, maar ook brengen

Wat ik belangrijk vind in een goede samenwerking is dat partijen de oprechte wens hebben om samen te werken, zelfs als dat betekent dat het je zelf niet direct iets oplevert. Dus niet alleen halen, maar ook brengen. En ook het bredere plaatje willen zien. Verdiep jezelf in elkaar en de kansen die er liggen. Je bent altijd onderdeel van een geheel en hebt anderen nodig om verder te komen.

Inspiratie uit het veld

Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik regelmatig in het veld te vinden ben en daardoor veel interessante contacten op doe. Zij inspireren me om verder te gaan met waarmee ik bezig ben. Daarnaast vind ik het creatieve in mijn werk ook erg leuk. Ik ben van huis uit journalist en ik vind het verrassend hoe veel raakvlakken er zijn met het werk wat ik nu doe.

Waar ik het meest trots op ben is de ontwikkelde huisstijl van de VVV en het feit dat diverse mensen, waaronder ondernemers, ons steeds beter weten te vinden. Onze ondernemers zijn blij met wat we voor ze doen. Ze voelen positiviteit en waarderen onze inzet. Dat geeft een fijn gevoel en energie om door te gaan waar we mee bezig zijn. Zo bereiken we samen steeds meer.

Mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk

Mijn favoriete plekje in de gemeente Moerdijk zijn de stadswallen van Willemstad. Dit is toevallig de grootste toeristische trekpleister binnen de gemeente, maar voor mij vormen die wallen een herinneringen aan mijn kindertijd waarin ik daar veel kwam en altijd erg leuk vond daar rond te lopen en te ontdekken.