Interview Mark Geerts – Beleidsadviseur Economische zaken

Geplaatst: 14-10-2021

Als Beleidsadviseur Economische zaken draag ik graag bij aan het verbeteren van het leef- en ondernemersklimaat in de gemeente Moerdijk. De grootste ontwikkelingen hiervoor liggen in de vitale centra van Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. De centra worden steeds meer een ‘place to be’ in plaats van een ‘place to buy’. De ontmoetingsfunctie wordt steeds belangrijker in een centrum met een passend voorzieningenaanbod.

Daarnaast heb ik de uitdaging om het vestigingsklimaat optimaal te houden. Dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers om zich te vestigen. Mijn functie heeft veel raakvlakken met verschillende thema’s. Verbinding zoeken tussen de veelal verschillende belangen en visies bij deze thema’s is de uitdaging.

Weten wat er speelt en wat de behoefte is van alle partijen

Om te zorgen voor verbinding tussen alle partijen ben ik continu op zoek naar de gemene deler. Je doet het samen. Daarom is het belangrijk dat je regelmatig met elkaar het gesprek aangaat. In de nieuwe Omgevingswet is participatie bijvoorbeeld gelukkig ook een belangrijk onderdeel. Weten wat er speelt en wat de behoefte is van alle partijen. Hiermee creëer je draagvlak voor beleid. Denk bijvoorbeeld aan de dorps- en stadstafel structuur binnen onze gemeente en de recent opgerichte gebiedsgerichte ondernemersfondsen.

Tijdens gesprekken met deze partijen hoor je waar problemen en kansen liggen. Voor mij een hele fijne en effectieve manier van werken. Steeds weer op zoek naar kansen en mogelijkheden. Ik breng de beleidsthema’s en analyses in die daarbij horen en maak ze bespreekbaar. Hoe ga je bijvoorbeeld om met leegstand? De centrumgebieden leven enorm in de stad- en dorpstafels. Dat is fijn en bied kansen. De bedrijventerreinen zijn moeilijker te bereiken in verband met het ontbreken van de organisatiegraad van de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hiervoor zetten we andere kanalen in, zoals bijvoorbeeld ons CRM-systeem.

Vertrouwen, begrip en openheid

Wat ik belangrijk vind om goed samen te kunnen werken met onze lokale ondernemers is vertrouwen, begrip en openheid. Nieuwe projecten kosten eenmaal tijd en geduld. Dan heb je enerzijds de ondernemer die wil ondernemen en snel dingen voor elkaar wil krijgen en anderzijds de gemeente die te maken heeft met wet en regelgeving. Begrip hebben voor elkaars belangen helpt enorm om tot een goed eindresultaat te komen. Maak oude pijn uit het verleden bespreekbaar. Door hier open over te praten, kun je door en blijft het niet hangen. En als laatste; heb vertrouwen in het proces en dat het goed komt, maar weet dat hiervoor sommige stappen noodzakelijk zijn om te nemen. Vertrouwen en begrip voor elkaar en elkaars belangen vanuit open communicatie om samen verder te kunnen, dan kom je verder wat mij betreft.

Korte lijnen

Het allerleukste aan mijn werk vind ik de afwisseling en diversiteit in de projecten. Ik ben betrokken van initiatief tot uitvoering. Dat vind ik erg leuk. Afwisseling zit enerzijds in de diversiteit van de projecten, maar anderzijds ook in de onderwerpen. Dit varieert van centrumgebied tot bedrijventerrein. Maar ook binnen een centrumgebied heb ik met zoveel factoren te maken. Wat ik prettig vind in mijn werk zijn ook de korte lijnen die ik heb met de lokale ondernemers. Zo hoor je direct waar behoefte aan is en of je op de goede weg zit. De gemeente Moerdijk loopt, in mijn ogen, op dit gebied van organiseren van participatie voor ten opzichte van andere gemeenten in de regio.

Waar ik het meest trots op ben is het project Vitaal centrum Fijnaart. Hierin hebben een negatief sentiment van bijna een jaar geleden weten om te buigen naar positieve energie nu. Dat vind ik erg leuk en daar ben ik trots op. Ik vind dat het vertrekpunt bij een project goed moet zijn en als dat achteraf blijkt, dan is dat heel fijn om terug te horen. Nu natuurlijk wel de uitdaging om deze positieve energie vast te houden, dus je moet altijd scherp blijven.

Mijn favoriete plek in de gemeente Moerdijk

Mijn favoriete plek in de gemeente Moerdijk, gelinkt aan mijn werk, is dan ook Fijnaart, omdat daar voor mij een mooie uitdaging ligt door het potentieel van het centrumgebied. Fijnaart heeft alles maar dat is nu nog niet zo zichtbaar. De verblijfskwaliteit kan een stuk verbeterd worden. Dus een breed gedragen centrumvisie is mijn doel hierin. Dan hebben we daar de komende 10 jaar nog veel plezier van!