Nieuw vrijliggend fietspad Zevenbergen-Moerdijk

Geplaatst: 30-11-2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Zevenbergen en Moerdijk. Dit fietspad moet komen ten oosten van de Roode Vaart. Uit onderzoek bleek dit de beste optie te zijn.

Er waren vier opties geschikt voor een vrijliggend fietspad. Om hieruit te kiezen is er in nauw overleg met inwoners uit het dorp Moerdijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dit is in september 2016 afgerond.

Werkgroep Fietsverbinding Moerdijk

Vanaf de start van het haalbaarheidsonderzoek zijn vertegenwoordigers van de dorpstafel Moerdijk en de werkgroep Fietsverbinding Moerdijk betrokken. Door de werkgroep Fietsverbinding Moerdijk is bovendien een enquête onder de inwoners van het dorp Moerdijk gehouden. De resultaten van dit onderzoek zijn in het haalbaarheidsonderzoek meegenomen.

Door gemeente Moerdijk en een afvaardiging van de dorpstafel Moerdijk is gekeken naar welke route zowel verkeers- als sociaal veilig is voor fietsers, recreatief aantrekkelijk is, financieel haalbaar is en binnen een acceptabele termijn kan worden aangelegd. De aanleg ten oosten van de Roode Vaart kreeg hierbij de voorkeur. Deze route wordt als meest veilige beschouwd. De verbinding is ook vanuit recreatief oogpunt het meest gunstige; hij sluit aan bij de Roode Vaart en het landschap. Ook heeft deze route de kortste realisatietermijn. Het wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, om na grondverwerving en planprocedure, te kunnen worden aanbesteed als werk. Naar verwachting kan dan begin 2018 worden gestart met de uitvoering.

Dorp Moerdijk

De aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen is een langgekoesterde wens van de inwoners uit het dorp Moerdijk. Het is bovendien één van de investeringen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

Dit vrijliggend fietspad is tevens een onderdeel van een totaalplan voor fietsverbindingen in de Gemeente Moerdijk. Daarmee wordt de fietsverbinding tussen de verschillende kernen verbeterd. De gemeenteraad bespreekt dit plan en het voorgestelde tracé in de vergadering van januari 2017.