Ondernemen en corona: hoe staan we er voor?

Geplaatst: 24-9-2020

Ruim een half jaar nadat het coronavirus en de regels die volgden om verspreiding te voorkomen ook voor ondernemers in Moerdijk alles veranderden is de belangrijkste vraag: hoe staan we er voor?

Belangrijke financiële steun voor veel ondernemers kwam uit de steunpakketten van de landelijke overheid: de zogenaamde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het eerste steunpakket liep tot 1 juni, het tweede tot 1 september. In Moerdijk kregen 253 werkgevers geld uit het eerste steunpakket, wat betreft het tweede steunpakket waren dat er 170. Ondernemers kunnen met NOW tot maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen over vier maanden als gevolg van de coronacrisis.

Derde steunpakket

Inmiddels is er een derde NOW-pakket, dat loopt tot aan de zomer van 2021 en heeft een veel langere looptijd dan zijn twee voorgangers. Zo weten getroffen bedrijven langer waar ze op kunnen rekenen, is de gedachte. Tegelijkertijd wil het kabinet zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep beperken. Zo krijgen vooral bedrijven steun die echt niet zonder kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 procent naar 30 procent. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80, naar 70, naar 60 procent van de loonkosten. 

Landelijke trends

Ook als gemeente hebben we afgelopen periode met onder andere uitstel van betalingen van facturen en/of aanslagen en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ondersteuning geboden. Exacte cijfers over ondernemers in Moerdijk zijn er verder nog niet. Landelijke cijfers laten wel zien dat er minder bedrijven failliet zijn gegaan dan vorig jaar, toen de economie nog heel goed draaide. Dat betekent dat bedrijven die zonder corona waarschijnlijk failliet waren gegaan, nu ook door de steunpakketten overeind gehouden worden. Deskundigen denken dat dit niet alleen te danken is aan de steunpakketten, maar ook aan eigen buffers waar veel ondernemers nog op kunnen teren en de creativiteit om nieuwe ideeën te verzinnen om toch omzet te genereren. En dan zijn er natuurlijk ook de uitgaven van consumenten. Die geven meer uit dan tijdens het dieptepunt van de crisis, afgelopen voorjaar, maar alweer minder dan tijdens de zomervakantie, toen veel consumenten thuisbleven en niet op vakantie gingen. Er wordt echter nog steeds minder geld uitgegeven aan uitstapjes en in de horeca.

De toekomst

Vraag is hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Wat gebeurt er in de herfst, als het virus mogelijk weer opleeft? Hoe lang kunnen sommige ondernemers zich handhaven in de anderhalvemetersamenleving? En hoe lang laat een coronavaccin op zich wachten? De komende maanden zal dit duidelijk worden.

Alle informatie over corona en ondernemen vindt u op Coronavirus: informatie voor ondernemers.