Ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg

De Noordlangeweg is als fietsstraat ingericht. Om deze weg voor fietsende scholieren nog veiliger te maken, wordt niet-bestemmingsverkeer verder teruggedrongen. Daarom is het gedeelte na Noordlangeweg huisnummer 12 tot de kruising met de Oostmiddelweg gesloten voor al het gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwvoertuigen en (brom)fietsen.

Bewoners en ondernemers aan de Noordlangeweg kunnen een ontheffing van deze geslotenverklaring aanvragen. Voor nooddiensten is het uiteraard altijd mogelijk om de weg te gebruiken.

Aanvragen

De ontheffing kunt u aanvragen of verlengen door één van onderstaande formulieren in te vullen:

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar info@moerdijk.nl (indien van toepassing met bijlagen).

U kunt het ook per post opsturen naar:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Als bijlage stuurt u mee:

Aanvraag ontheffing als bewoner:

 • kopie van het Kentekenbewijs deel II of 1b (tenaamstelling) of kentekencard of leasecontract

Aanvraag ontheffing als ondernemer:

onderneming met perceel aan (afgesloten gedeelte van) de Noordlangeweg ten behoeve van eigen voertuigen:

 • uittreksel van Handelsregister, niet ouder dan 1 maand
 • kopie van het Kentekenbewijs deel II of 1b (tenaamstelling) of kentekencard of leasecontract

onderneming met perceel aan (afgesloten gedeelte van) de Noordlangeweg ten behoeve van voertuigen van derden:

 • uittreksel van Handelsregister, niet ouder dan 1 maand
 • kopie van het Kentekenbewijs deel II of 1b (tenaamstelling) of kentekencard of leasecontract
Taxi’s:
 • uittreksel van Handelsregister, niet ouder dan 1 maand

Melding bij oogstwerkzaamheden

In overige gevallen moet de onderneming (ontheffinghouder) een melding maken wanneer en indien mogelijk door wie laad- en loswerkzaamheden (bij onder andere oogstwerkzaamheden) op hun percelen plaatsvinden. De voertuigen die hiervoor gebruikt worden hoeven geen bewijskaart te voeren.
De melding kunt u via info@moerdijk.nl of telefoonnummer 14 0168 doorgeven. Deze zullen doorgezet worden naar de collega’s van handhaving.

Algemene ontheffing

De volgende ondernemingen hebben een algemene ontheffing om het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg in te rijden:

 • Ondernemingen die beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg
 • Nooddiensten en gemeentelijke toezichthoudende en handhavende diensten

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Bewoner van de Noordlangeweg
 • Onderneming met een perceel aan (het afgesloten gedeelte van) de Noordlangeweg. Dit geldt voor ondernemingen die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het afgesloten gedeelte van de Noordlangeweg als toegangs- of verbindingsweg naar (hun) percelen en agrarische gronden aan de Noordlangeweg
  • onderneming met perceel aan (afgesloten gedeelte van) de Noordlangeweg ten behoeve van eigen voertuigen
  • onderneming met perceel aan (afgesloten gedeelte van) de Noordlangeweg ten behoeve van voertuigen van derden die met enige regelmaat hun percelen aan moeten doen voor diverse werkzaamheden
  • Taxionderneming. Taxivoertuigen mogen alleen door het afgesloten gedeelte rijden als zij personen (bewoners) van en naar een adres gelegen aan de Noordlangeweg vervoeren.

Kosten

Aan het aanvragen van de ontheffing zijn geen kosten verbonden.