Project ‘Vitale Centra Fijnaart’: wat is de stand van zaken?

Geplaatst: 25-9-2020

Het aanbestedingsproces voor het werven van een adviesbureau dat gaat helpen bij het maken van voorstellen voor een vitaal centrum voor Fijnaart verloopt voorspoedig. Begin september sloot de inschrijvingstermijn. Binnenkort hoort u met welk adviesbureau de gemeente aan de slag gaat. In het 1e kwartaal van 2021 volgt de definitieve aanpak. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar zullen we straks ook uw inbreng hierbij vragen.

“Wat moet ik me nu precies voorstellen bij het project Vitale Centra Fijnaart en wat kan ik straks als ondernemer precies verwachten”?

In Nederland zien we de algemene trend dat de vitaliteit van de kernen onder druk staat. De functie van de stad en dorp als marktplaats en ontmoetingsplaats kalft af. Met alle gevolgen van dien voor de ‘levendigheid’ en de leefbaarheid voor de inwoners. Dit is ook de reden dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt om in Fijnaart te investeren en waar mogelijk de vitaliteit van de kern Fijnaart te verbeteren.

Met het adviesbureau gaan wij straks aan de slag om een plan van aanpak op te stellen. Zodat er straks een vitaler centrum ontstaat waar u als ondernemer van kan profiteren.

Ideeën?

Heeft u zelf goede ideeën? Neem dan contact op met de projectleider (Sjon Stout, gemeente Moerdijk): 14 0168, of sjon.stout@moerdijk.nl