Rittenadministratie voor zakelijk verkeer hoogstwaarschijnlijk een feit

Geplaatst: 21-2-2022

In 2023 wordt de rittenadministratie voor zakelijk en woon-werkverkeer hoogstwaarschijnlijk een feit. De ‘Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ werd eerder nog uitgesteld vanwege de lange kabinetsformatie, maar lijkt er vanaf 2023 toch te komen. Hoewel de regeling nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, legt het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) alvast uit hoe deze (naar alle waarschijnlijkheid) gaat werken. 

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers moeten de CO2-uitstoot van zakelijke en woon-werkreizen in kaart gaan brengen. Tot 2025 is registratie voldoende, daarna moet de gemiddelde CO2-uitstoot voor in ieder geval het zakelijk verkeer per rit ook lager uitkomen dan een vastgestelde norm. Jos Hollestelle is communitymanager bij het Brabant Mobiliteitsnetwerk. We vragen Jos wat deze regeling betekent voor werkgevers: ‘’Werkgevers die nog niet aan de norm voldoen, hebben tot 1 januari 2026 de tijd om in actie te komen’’, vertelt Jos. ‘’Inspanningen van werkgevers moeten leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van OV of fiets, of een grotere inzet van schonere voertuigen. Lukt dit niet, dan krijg je een boete.’’

Na drie jaar evalueert het ministerie de behaalde CO2-reductie. ‘’Voor de tweede periode van 4 jaar kan de norm voor zakelijke mobiliteit worden aangepast,’’ zegt Jos. ‘’Bovendien kan dan ook een norm voor woon-werkmobiliteit realiteit worden. Voor die tijd is het dus wel verplicht om ook woon-werkkilometers te registreren, maar geldt er nog geen norm.’’ 

Registratie van woon-werk en zakelijke ritten

Maar wat moet je als werkgever dan registreren? ‘’Registratie doe je door van alle ritten minimaal drie dingen vast te leggen’’, aldus Jos. ‘’De afgelegde afstand, het type vervoersmiddel en het motief (woon-werk of zakelijk). Met deze gegevens kun je de CO2-uitstoot berekenen,’’ voegt Jos toe. Er bestaan systemen die (grotendeels automatisch) reizen registreren. Hiermee is het mogelijk verschillende typen reizen en dus vervoersmiddelen te registreren. ‘’Maar ook als je geen gebruik maakt van een extern systeem, kun je goed voldoen aan de eisen die de normerende regeling stelt. Ook zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om een jaarlijkse enquête uit te zetten onder je medewerkers om zo aan de registratieplicht te voldoen’’, sluit Jos af. 

Wat kan het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) voor je betekenen?

  1. BMN houd jou als werkgever op de hoogte van de ontwikkelingen. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de Normerende regeling. Zodra daar iets in verandert, delen we dat. Aanmelden voor onze 6-wekelijkse nieuwsbrief kan hier.
  2. We delen kennis over hoe je de CO2-uitstoot het beste kunt registreren.
  3. We denken met werkgevers mee over de verlaging van de CO2-uitstoot. De Mobiliteitsindex geeft bijvoorbeeld handvatten om gericht aan een verbeterplan te werken. Interesse? Neem contact op met de communitymanager van West-Brabant, via annemieke@brabantmobiliteitsnetwerk.nl.  

Het Brabant Mobiliteitsnetwerk is onderdeel van SmartwayZ.NL, en wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie, gemeenten en wegenprojecten.