Saneringswerk Bult van Pars afgerond

Geplaatst: 20-2-2020

Het saneringswerk van de Bult van Pars in Klundert is inmiddels afgerond. De sanering is uitgevoerd door aannemer J. van Esch en namens de gemeente Moerdijk aangestuurd door V&S Milieu Adviseurs. Dit in samenwerking met Agel Adviseurs als milieukundige begeleiding en RAAP voor de archeologische begeleiding. Hiermee kan de Bult de geschiedenisboeken in.

Het gat dat door de bodemsanering is ontstaan, is aangevuld met grond die eerder naar de Vlietweg is gebracht en daar door middel van zeven vrij is gemaakt van puin. Het gaat hier om grond die geschikt is voor woningbouw. Daarnaast zijn op verzoek van omwonenden de parkeerplaatsen langs de Oliemolenstraat verbreed.

Mooi stukje woningbouwgrond

“Wij hebben van een onbruikbare vervuilde bult een mooi stukje woningbouwgrond gemaakt. Daarnaast is door die werkzaamheden gelegenheid gecreëerd voor onderzoek naar de aanwezige archeologische waarden”, aldus Ap Kemmeren van adviesbureau V&S Milieu Adviseurs.

Bestemmingsplan en ontwerpprijsvraag

De bestemmingsplanprocedure om de huidige bestemming van de locatie te wijzigen naar een woonbestemming kan - nu de sanering is afgerond - opgestart worden. Binnenkort wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Zodra er zicht is op een onherroepelijk bestemmingsplan, zetten we een ontwerpprijsvraag uit met als doel de locatie te verkopen aan een ontwikkelende partij. Ontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied. Naar verwachting start eind 2021 het echte bouwen. Ook bij vervolgstappen vindt er steeds overleg plaats met onder andere omwonenden, de stadstafel en de Heemkundekring.

Nieuwe naam

Al jaren is de locatie geen eigendom meer van de familie Pars en daarnaast is na de sanering ook geen sprake meer van een bult. Het wordt dan ook tijd voor een nieuwe naam. Er is inmiddels al een tiental namen aangedragen. Tijdens de komende bijeenkomst, waarop een toelichting wordt gegeven over het bestemmingsplan, wordt er gezamenlijk een keuze gemaakt. Mochten belangstellenden nog goede ideeën hebben: deze zijn meer dan welkom!

“We willen op deze locatie echt iets moois laten ontstaan voor onze komende genera-ties. Woningbouw als ‘nieuw erfgoed’ dat verwijst naar de geschiedenis van deze locatie. Op deze plek lag onder andere eerst een bastion en later stond er een oliemolen. Een onderdeel van de oliemolen is bewaard gebleven en komt terug in het plan. In overleg met onder andere de Heemkundekring Die Overdraghe en omwonenden wordt het plan uitgewerkt”, vertelt wethouder Danny Dingemans.