Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is speelplek De Wieken opgeknapt. Tevens krijgt hier het openbare groen een onderhoudsbeurt. Alle andere speelplekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt, zo is vastgesteld in het Speelruimteplan 2017-2027. De inspraak hiervoor start in de loop van 2020. 

Omdat er in De Wieken onderhoud moest worden gepleegd aan het openbaar groen, werd besloten om de speelplek die hier aanwezig is al gelijk mee te nemen. In drie overleggen met de betrokken inwoners kwamen we tot de conclusie dat het ontwerp van Kompan het best aansluit bij hun wensen.

Gereed voor voorjaar 2020

De realisatie in het najaar van 2019 van deze speelplek heeft wat vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan was de erg natte weersomstandigheden in het najaar gevolgd door een zeer droge periode in het voorjaar van 2020. Door deze weersomstandigheden gegeven we extra aandacht aan het grasveld om dit weer op orde te krijgen. De beplanting is helaas doodgegaan. Deze wordt in het najaar van 2020 vervangen.