Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten wordt speelplek De Wieken opgeknapt. Tevens krijgt hier het openbare groen een onderhoudsbeurt. Alle andere speelplekken in Standdaarbuiten komen in 2021 aan de beurt, zo is vastgesteld in het Speelruimteplan 2017-2027. De inspraak hiervoor start in de loop van 2020. 

Omdat er in De Wieken onderhoud moest worden gepleegd aan het openbaar groen, werd besloten om de speelplek die hier aanwezig is al gelijk mee te nemen. In drie overleggen met de betrokken inwoners kwamen we tot de conclusie dat het ontwerp van Kompan het best aansluit bij hun wensen.

Begin september (week 36) is gestart met de werkzaamheden aan deze plek. 

Gereed voor voorjaar 2020

De realisatie in het najaar van 2019 van deze speelplek heeft wat vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan zijn de erg natte weersomstandigheden. De uitvoering is daarom tijdelijk stilgelegd. De regen van de afgelopen periode heeft de situatie nog verslechterd. Het park en de speelplek, evenals de beplantingen langs de Molendijk en de hofjes van De Wieken, worden nu zo snel mogelijk afgewerkt. In het voorjaar van 2020 moet alles weer optimaal gebruikt kunnen worden.