Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten wordt dit najaar speelplek De Wieken opgeknapt. Tevens krijgt hier het openbare groen een onderhoudsbeurt. Alle andere speelplekken komen in 2021 aan de beurt, zo is vastgesteld in het Speelruimteplan 2017-2027.

Omdat er in De Wieken onderhoud moest worden gepleegd aan het openbaar groen, werd besloten om de speelplek die hier aanwezig is al gelijk mee te nemen. In drie overleggen met de betrokken inwoners kwamen we tot de conclusie dat het ontwerp van Kompan het best aansluit bij hun wensen.

Begin september (week 36) wordt gestart met de werkzaamheden aan deze plek. De verwachting is dat de verhardingen en het plaatsen van de speeltoestellen in week 40 gereed zijn. De beplantingen worden later aangeplant, naar verwachting in week 45-46. (Hierbij zijn we afhankelijk van het weer en of de beplantingen dan geleverd kunnen worden.)