Wat zijn uw behoeften/knelpunten voor arbeidsmigranten?

Geplaatst: 26-9-2020

Hoe zorgen we dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en werken in Moerdijk? En dat bedrijven en ondernemers de arbeidsmigranten kunnen inschakelen die ze nodig hebben om goed te kunnen draaien? Op 24 september leggen we de gemeenteraad de zogenaamde ‘integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020’ voor. Daarin staan de beleidskeuzes die we als gemeente verder willen uitwerken om deze belangrijke kwesties ‘te tackelen’.

In deze integrale aanpak staat beschreven wat arbeidsmigratie betekent voor economie, volkshuisvesting en sociaal maatschappelijk perspectief in Moerdijk. Zoals vastgelegd in de regionale afspraken bedrijventerreinen willen we als gemeente waar mogelijk gaan sturen op het aantrekken van bedrijven met een regionale meerwaarde, een innovatief profiel en een medeverantwoordelijkheid wat betreft de huisvestingsopgave van arbeidsmigranten. Er ligt een forse opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Goede registratie, integratie, participatie en educatie is essentieel. In de integrale aanpak worden beleidskeuzes voorgesteld om dit op een goede wijze uit te gaan werken zodat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en meedoen in Moerdijk, een meerwaarde zijn voor de vitaliteit van de kernen en bedrijven voldoende werknemers hebben. 

Moerdijk: ongeveer 4.600 arbeidsmigranten

Voor alle duidelijkheid: arbeidsmigranten zijn buitenlandse werknemers, die géén kennismigrant zijn en vanaf 2004 in Nederland werken en/of wonen (definitie: provincie Noord-Brabant, januari 2020). Schatting is dat er in Moerdijk op dit moment ongeveer 4.600 arbeidsmigranten werken.

De beleidskeuzes

Als de gemeenteraad instemt met de ‘integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020’ dan kunnen we de beleidskeuzes gaan uitwerken. We willen dan bijvoorbeeld graag afspraken maken met (grote) bedrijven om gebruik te maken van gecertificeerde huisvesters en uitzendbureaus en over de rol van werkgevers op het gebied van in- en uitschrijving, taal, participatie en informatievoorziening aan arbeidsmigranten. Maar we willen ook regionaal opleidingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en innovatie, digitalisering en robotisering ondersteunen in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. 

Vul de vragenlijst arbeidsmigratie in

Om inzichtelijk te krijgen waar de knelpunten en behoeften liggen werken we aan een vragenlijst voor bedrijven waar arbeidsmigranten werkzaam zijn. We willen graag alle bedrijven hiervoor telefonisch gaan benaderen waar meer dan 10 arbeidsmigranten werkzaam zijn. Het blijkt lastig om deze bedrijven in beeld te krijgen. We willen u dan ook verzoeken om uw contactgegevens door te mailen aan maud.van.der.lee@moerdijk.nl om knelpunten en behoeften voor arbeidsmigranten in uw bedrijf te bespreken. U kunt hierbij aangeven of:

  • U de vragenlijst telefonisch wil bespreken of per mail wil ontvangen
  • U mee wilt denken of op de hoogte gehouden wilt worden van de uitwerking van de beleidskeuzes arbeidsmigranten