Vergadering welstands- en monumentencommissie 24-08-2023

Geplaatst: 23-8-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 24 augustus van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. veranderen en vergroten van een woning, Dennenlaan 1, Fijnaart
  2. plaatsen antennemast t.b.v. mobile telecommunicatie, Nieuwe Moerdijkseweg (ong.), Moerdijk
  3. plaatsen van een dakkapel aan de rechter zijgevel van de woning, Parelstraat 3, Fijnaart
  4. renoveren van een rioolgemaal, Schansweg 10 Klundert
  5. plaatsen van logo’s op de mast van de windmolen (vooroverleg), Windmolenpark langs de A16, Zevenbergschen Hoek
  6. bouwen van een woning (vooroverleg), Zuiddijk 26

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.