Informatieavond bedrijventerreinontwikkeling Koekoek II

Geplaatst: 5-12-2023

De behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Moerdijk is groeiende. Daarom is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, naast het huidige bedrijventerrein De Koekoek in Zevenbergen. Maandag 11 december vindt een informatieavond plaats voor ondernemers, omwonenden en geïnteresseerden.

Het nieuwe bedrijventerrein De Koekoek II komt in het verlengde van het bestaande bedrijventerrein, aan de binnenzijde van de toekomstige noordelijke randweg rondom Zevenbergen. Het is de bedoeling dat de eerste bedrijven zich kunnen vestigen op De Koekoek II, zodra de aanleg van de noordelijke randweg is voltooid (2027). Voordat het zover is moeten nog vele processtappen worden doorlopen.

Informatieavond in Theater De Schuur

De gemeente Moerdijk vindt het actief betrekken van ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk. Door ideeën en zorgen vooraf met elkaar te delen, kan vervolgens tijdens de planvorming rekening gehouden worden met de bestaande behoeften. Maandag 11 december vindt daarom in Theater De Schuur in Zevenbergen om 19:30 uur, een informatieavond plaats. Graag informeren wij dan onder andere ondernemers, omwonenden van het nieuwe bedrijventerrein en geïnteresseerden over de plannen en de te nemen stappen. Ook is er tijdens de bijeenkomst gelegenheid vragen te stellen over de bedrijventerreinontwikkeling De Koekoek II.

Aanmelden via e-mail

Deelnemen aan de informatieve bijeenkomst kan door, voor 8 december, een e-mail te sturen naar zevenbergennoord@moerdijk.nl.