Demissionair minister Carola Schouten bezocht het Werkplein

Geplaatst: 30-11-2023

Op maandag 13 november bezocht demissionair minister Carola Schouten het Werkplein. Daar sprak zij met inwoners en medewerkers over de nieuwe werkwijze van de organisatie. Een werkwijze waarin de ondersteuningsvraag van de inwoner centraal staat. Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van de Participatiewet in de vorm van het programma ‘Participatiewet in Balans’. Dit omdat de huidige wet te complex is, onvoldoende uitgaat van vertrouwen en verbetering behoeft als het gaat om inkomensondersteuning en passende ondersteuning bij participatie.

Het ministerie is bezig met de verdere invulling van dit programma. Om tot deze praktische uitwerking te komen bezocht de minister onder andere het Werkplein. Een organisatie die de verandering recentelijk heeft ingezet.

Inwoner centraal in nieuwe werkwijze

In 2019 is het Werkplein gestart met de doorontwikkeling van de organisatie. Deze organisatieverandering is bottom-up aangepakt. Gezamenlijk is een visie ontwikkeld waar vervolgens door medewerkers verder invulling aan is gegeven. Dit jaar is het Werkplein gestart met het invoeren van die nieuwe werkwijze waarbij de (vraag van de) inwoner centraal staat. Werkplein gelooft in de talenten en kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Een belangrijk uitgangspunt van deze nieuwe werkwijze is dat het Werkplein gelooft in de talenten en
kwaliteiten van inwoners en medewerkers. Proces en inhoud van de ondersteuning worden maatwerk. Medewerkers krijgen dan ook veel regelruimte om met de inwoner de best passende keuzes te maken. Daarbij is samenwerking met collega’s in het sociaal domein de norm. Een andere belangrijke verandering is dat de effecten van de inspanningen beter worden gemeten. Door hier een
continue dialoog over te hebben wordt verwacht dat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. Dit alles zodat meer inwoners naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Cultuuromslag en ander mensbeeld

“Om te kunnen zorgen voor bestaanszekerheid voor iedereen is een cultuuromslag én een ander mensbeeld nodig: van denken in systemen naar je afvragen wat mensen nodig hebben en werken vanuit vertrouwen,” aldus demissionair minister Carola Schouten. “Het Werkplein heeft hierin al behoorlijk goede stappen gezet. Ik vind het heel waardevol om vanuit verschillende perspectieven te horen wat wel en niet werkt in dit proces. En om te merken dat de realiteit soms weerbarstig is. Duidelijk is wel dat het tijd kost om deze omslag te maken, maar dat mensen hierdoor betere ondersteuning krijgen. Daar is het uiteindelijk om te doen.”

Nieuwe organisatie

“We hebben keihard aan onze nieuwe organisatie gewerkt. Het succes wordt vooral gemaakt door de inzet van de medewerkers. Door dit te bereiken is hard gewerkt aan de structuur, cultuur, maar ook aan houding en gedrag. Dat vraagt tijd. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de koers die wij hebben ingezet zal leiden tot een moderne organisatie die beter aansluit op de ambities van inwoners, medewerkers, gemeenten en maatschappelijk partners”, aldus Marko Does vanuit het Werkplein.

Nieuwe koers

“Ik ben blij met onze nieuwe koers, waarbij het vooral gaat om de menselijke maat. De medewerkers van het Werkplein hebben hard gewerkt aan deze nieuwe visie en werkwijze. Het is dan extra mooi als zelfs de minister persoonlijk komt kijken en om advies vraagt. Daar kunnen wij als bestuur alleen maar heel trots op zijn en dat is een dik compliment voor al onze medewerkers" licht René van Ginderen als bestuursvoorzitter toe.