Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 25-01-2024

Geplaatst: 24-1-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 25 januari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. gewijzigd uitvoeren van een bedrijfsruimte, Distriboulevard 5, Zevenbergen
  2. wijzigen van de voorgevel (VO), Hoofdstraat 12, Zevenbergschen Hoek
  3. wijzigen van de apotheek naar 5 appartementen, Kerkhofweg 29, Zevenbergen
  4. bouwen van een aardappelbewaar-plaats met machineberging, Kreekweg 1, Heijningen
  5. uitbreiden van de werkplaats, Touwslagerij 18, Zevenbergen
  6. bouwen van een woning, Zomerland 2, Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.