Omgevingswet 2024

Geplaatst: 17-1-2024

Op 1 januari 2024 ging de nieuwe omgevingswet in werking. U heeft hier vast al over gelezen. U krijgt met de wet te maken als u plannen heeft om iets te (ver)bouwen aan of bij uw woning of bedrijf, of iets wil veranderen in de omgeving (bijvoorbeeld wijzigen inrit of plaatsen van een picknickbank in de wijk). De nieuwe wet is voor iedereen wennen. Voor inwoners, bedrijven én gemeente.

Natuurlijk willen we er graag voor zorgen dat ook uw aanvraag omgevingsvergunning goed in behandeling wordt genomen. Na het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangt u direct een ontvangstbevestiging vanuit het digitaal Omgevingsloket. Dat is de bevestiging dat uw aanvraag juist is ingediend. Daarna ontvangt u normaal gesproken binnen twee dagen een bevestiging van de gemeente dat we de aanvraag hebben ontvangen.

Heeft u deze bevestiging niet binnen twee werkdagen ontvangen? Neem dan contact op met de administratie van het team VVTH via info@moerdijk.nl.