Start procedure nieuwe hoog- en middenspanningsstations Port of Moerdijk

Geplaatst: 15-3-2024

TenneT en Enexis willen nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Hiervoor wordt gezocht naar een geschikte locatie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start daarom een ruimtelijke procedure. Tot en met 25 april 2024 kunt u reageren op de plannen van dit project. Ook bent u welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 21 maart.

Het ministerie van EZK en TenneT willen een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Moerdijk. In het project wordt tegelijkertijd een locatie gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis. Vanwege de ruimtelijke en technische samenhang heeft het de voorkeur om deze stations te combineren op één locatie of dicht bij elkaar. De drie stations zijn nodig om verduurzaming van de industrie in en dichtbij Moerdijk mogelijk te maken en om de CO2 uitstoot terug te dringen om zo in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook ontstaat er een mogelijke nieuwe aansluitlocatie om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Denk mee over de plannen

Het ministerie van EZK, TenneT en Enexis vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen voor deze nieuwe hoog- en middenspanningsstations. Tot en met 25 april ligt het Voornemen en voorstel voor participatie ter inzage en kunt u erop reageren. Hierin leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. U leest het document op de website van de RvO.

Informatiebijeenkomst op 21 maart

Wilt u meer weten over dit project? Er is een informatiebijeenkomst op:

  • Donderdag 21 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in Hotel De Borgh, IJshof 1, te Zevenbergen

Aanmelden is niet nodig. U kunt vrij in- en uitlopen, er is geen plenaire presentatie. Op deze bijeenkomst kunt u ook een reactie indienen op de plannen.

Er is ook vertegenwoordiging aanwezig van andere energieprojecten in de omgeving van Moerdijk:

  • Net op zee Nederwiek 3
  • Delta Rhine Corridor
  • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  • Hoogspanningsverbinding 380kV Zuid-West Oost
  • Programma VAWOZ 2031-2040
  • Hoogspanningsverbinding 380kV Geertruidenberg en Krimpen a/d IJssel of Crayestein

Voor meer informatie over de stappen in het proces de projectpagina van de RvO.

Voor meer informatie over het project bekijkt u de website van Tennet

Energieprojecten in Moerdijk

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in en rondom onze gemeente. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimte beperkt is en de milieudruk al hoog is. De nieuwe hoog- en middenspanningsstations zijn voorbeelden dergelijke projecten. Op de pagina Energieprojecten vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen. Alle projecten kennen een eigen procedure waarbij u op verschillende momenten inbreng kunt leveren. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

De gemeente Moerdijk begrijpt het belang van de verduurzaming en dat het elektriciteitsnet aangepast moet worden. We willen wel dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Mede op initiatief van Moerdijk hebben het Rijk, de provincie en de gemeente afgesproken om alles wat hier speelt in samenhang af te wegen. Dus de totale vraag naar ruimte in relatie tot energie, economie, mobiliteit, landschap en leefomgeving. Dat gebeurt aan de ‘ontwerptafel Powerport Moerdijk’. De ontwerptafel adviseert de lopende projecten: wat past wel of niet in Moerdijk en onder welke voorwaarden? Later dit jaar nodigen we u uit om mee te denken.