In een andere gemeente stemmen (kiezerspas)

U wilt in een andere gemeente in Nederland uw stem uitbrengen.

Moerdijkse kiezers die bij de komende verkiezing hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen, kunnen een kiezerspas aanvragen. Bij de verkiezing voor het Europees Parlement mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Uiterlijk woensdag 5 juni tot 12:00 uur en ná ontvangst van de stempas kan een kiezer in persoon bij de balies van het gemeentehuis een verzoek doen tot afgifte van een kiezerspas. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee!

Online kunt u tot uiterlijk maandag 3 juni een kiezerspas aanvragen.

Vraag online een kiezerspas aan

Een kiezerspas kan vervolgens ook weer worden omgezet in een onderhandse volmacht.

Meer informatie

Lukt het niet om via DigiD een kiezerspas aan te vragen of wilt u meer informatie hierover? Neem dan telefonisch contact op met team verkiezingen via telefoonnummer 14 0168 of per mail verkiezingen@moerdijk.nl