07-02-2017: Onherroepelijk bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwen-BP40) voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website https://www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Ruimtelijke-plannen-Bestemmingsplannen.html. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van acht woningen mogelijk op zes locaties verspreid door de gemeente.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

Zevenbergen, 30 januari 2017