25-04-2017: Ontwerpbestemmingsplan “Molenstraat – Markt – Doelstraat” in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 26 april tot en met 6 juni 2017 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan  “Molenstraat-Markt-Doelstraat” in Zevenbergen ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de herontwikkeling van het gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de projectwebsite www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.