Aanleg nieuwe begraafplaats Zevenbergen in volgend stadium

Geplaatst: 31-7-2018

De werkzaamheden aan de nieuwe begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen vorderen. Inmiddels is een begin gemaakt met de laatste fase: de zogenaamde inrichtingswerkzaamheden. Dat betekent dat nu en in de komende maanden bijvoorbeeld het parkeerterrein en de zogenaamde urnenvijver worden aangelegd. Daarna kunnen de bomen en struiken worden geplant.

De aanleg van de begraafplaats is een omvangrijk project. Noodzakelijk, want de twee bestaande algemene begraafplaatsen in de gemeente Moerdijk (in Zevenbergen en Klundert) hebben niet genoeg ruimte voor toekomstige graven. Daarom werd besloten om in Zevenbergen een nieuwe begraafplaats aan te leggen van zo'n 4 hectare en de bestaande begraafplaats in Klundert uit te breiden. Zo moeten er in Moerdijk tot zeker 2040 voldoende begraafplaatsen zijn.

15.000 m3 grond gestort

Voorjaar 2017 werd een begin gemaakt met het aanleggen van de nieuwe begraafplaats. Belangrijkste actie was eerst het ophogen van het terrein, omdat het bestaande veld onder het N.A.P. lag. Bij elkaar is er ruim 15.000 m3 grond gestort. Die moest daarna nog een jaar inklinken; dat is dalen door het verlies van water. Pas daarna kon worden gestart met de resterende werkzaamheden.

Planten van bomen, heesters en hagen

Wanneer alles volgens planning verloopt dan is in augustus het grondwerk afgerond en zijn de funderingen aangebracht. De parkeerplaats moet dan half september klaar zijn, dat geldt ook voor de vijver en de verhardingen. Daarna wordt de bestrating aangebracht. Tenslotte worden dan medio oktober de bomen, heesters en hagen geplant. Dat is echter wel afhankelijk van de weersomstandigheden: een warme en lange nazomer betekent dat dit moet worden uitgesteld tot december. 

De puntjes op de i

“Het heeft even geduurd, maar inmiddels is er veel gebeurd”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Komende tijd gaan we de puntjes op de i zetten en het terrein helemaal inrichten. Zodat er straks een prachtige begraafplaats ligt met capaciteit voor de toekomst.”  Verwachting is dat de nieuwe begraafplaats begin 2019 in gebruik kan worden genomen.