Aanleg Randweg Klundert gaat van start

Geplaatst: 18-4-2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord en stelt een krediet van €200.000 ter beschikking voor de realisatie van de tracévariant A3 Randweg Klundert. De voorbereidende procedures voor de aanleg van de randweg gaan starten. Deze randweg gaat ten zuidwesten van Klundert lopen.

De komende maanden gaat de gemeente met de grondeigenaren/gebruikers van de gronden waar de randweg straks komt te liggen verder in overleg om gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing.

Ontwerp verdiepingssessies

Naast de persoonlijke gesprekken met de grondeigenaren/gebruikers gaat de gemeente samen met bewoners uit de omgeving aan de slag met ontwerp verdiepingssessies voor het interactief ophalen van aandachtspunten en aanbevelingen voor het ontwerp op basis van de tekeningen voor variant A3. De planning is dat deze verdiepingssessies voor de komende zomer zijn afgerond. Als afronding van het ontwerpproces worden de ontwerpen van de weg en de aanvullende verkeersmaatregelen in Klundert tijdens een informele inloopavond gedeeld met bewoners. 

Vervolgens start de bestemmingsplanprocedure. Het plan voorziet in de aanleg van een 60 km weg, inclusief een naastliggende fietsverbinding. Wanneer de totale procedureperiode, van bestemmingsplan, grondverwerving, technische uitwerking tot aan de aanbesteding, volgens planning verloopt kan de feitelijke aanleg van de tracévariant A3 Randweg op z’n vroegst in de tweede helft van 2021 starten.

Oplossen verkeersoverlast

Vanwege klachten van verkeersoverlast door zwaar verkeer, landbouwverkeer en niet bestemmingsverkeer vanuit diverse bewoners van het Walletje, Zevenbergsepoort en Oliemolenstraat is in 2012 gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in en rondom Klundert. De hoeveelheid verkeer in het centrum van Klundert is de afgelopen vijf jaar niet of nauwelijks afgenomen en op een aantal meetlocaties zelfs gestegen. Dat bleek uit de verkeerstellingen die vorig jaar in opdracht van de gemeente Moerdijk werden gehouden. De randweg met mogelijk aanvullende verkeersremmende maatregelen in Klundert moet zorgen dat het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum van Klundert rijdt flink daalt. Zo wordt de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert verbetert en de verkeersoverlast opgelost.