Bestemmingsplan voor Noordelijke randweg Zevenbergen ter inzage

Geplaatst: 18-1-2017

Vanaf 2 februari 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen ter inzage. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie hier. De randweg is daarnaast een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, vooral voor het gebied Zevenbergen Noord en het doortrekken van de Roode Vaart in het centrum. De randweg gaat de functie van de N285 overnemen als provinciale weg. De provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk werken daarvoor nauw samen.

Vorig jaar heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op 29 juni 2016 is er een inspraakavond gehouden voor omwonenden en belangstellenden. In het kader van het vooroverleg zijn door de provincie en het waterschap opmerkingen ingebracht. Ook dienden omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden samen 20 inspraakreacties in.

Ter inzage

Vanaf 2 februari 2017 ligt het Ontwerp Bestemmingsplan voor 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en op deze website. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eind januari is er een web-applicatie beschikbaar, zodat iedereen een goed beeld krijgt van de inpassing van de Randweg in het landschap en de gebiedsontwikkelingen rond Zevenbergen.