Onderhoud sluis Roode Vaart: stremming vanaf half augustus

Geplaatst: 8-7-2019

Tussen 1 juli en 31 oktober 2019 voert het waterschap Brabantse Delta groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart. Tijdens dat onderhoud brengen de technici ook schuiven (rinketten) aan in de hefdeur van de sluis.

Bij de opknapbeurt neemt de aannemer onder meer de waaierdeuren en hefdeur onder handen. Deze deuren houden hoog water buiten en zorgen ervoor dat boten bij doorvaart via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en de Roode Vaart Noord kunnen overbruggen. Het onderhoud zorgt ervoor dat de sluis nu en in de toekomst veilig werkt.

De aannemer brengt ook rinketten aan in de hefdeur. Rinketten zijn openingen die automatisch worden bediend en die er straks mede voor zorgen dat water vanuit het Hollands Diep door de haven van Zevenbergen richting het achtergelegen gebied stroomt. De inlaat van zoet water via de sluis Roode Vaart vormt een belangrijke maatregel voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in West-Brabant, met name voor de landbouw, natuur en recreatie. 

Planning

Het onderhoud aan de sluis vindt plaats tussen 1 juli en 31 oktober 2019. Zoals de planning er nu uitziet, vindt tot 19 augustus voorbereidend werk plaats dat geen gevolgen heeft voor de doorvaart. Naar verwachting is de sluis gestremd tussen 19 augustus en 30 september.

De sluis maakt onderdeel uit van een belangrijke dijk, een zogeheten ‘primaire waterkering’. Deze dijk beschermt het achterliggende gebied tegen overstroming. Onderhoud aan de sluis is daarom aan regels gebonden. Bepaalde werkzaamheden mag de aannemer alleen uitvoeren tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen. De aannemer gaat daarom in de zomer aan de slag. 

Voor gebruikers van de sluis

  • Houd de website van waterschap Brabantse Delta in de gaten voor actuele informatie. Mogelijk kan de aannemer de sluis onverwacht extra openen voor doorvaart. Als dat het geval is, meldt het waterschap dit per e-mail aan geïnteresseerden. Wilt u zo’n melding krijgen? Stuur dan een bericht met uw e-mailadres naar sluisroodevaart@brabantsedelta.nl.
  • Heeft u een boot in het gebied, dan kunt u ervoor kiezen om die tijdelijk elders aan te meren. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Op bijvoorbeeld www.vareninbrabant.nl en www.anwb.nl/water/boten/jachthavens vindt u een overzicht van jachthavens.
  • In uitzonderlijke gevallen kunt u recht hebben op nadeelcompensatie, als u voldoet aan de voorwaarden. Lees hiermeer over op de website van waterschap Brabantse Delta