Sanering Bult van Pars kan worden vervolgd

Geplaatst: 18-4-2019

De gemeenteraad van Moerdijk is akkoord met het aanvullend budget om de saneringsopgave voor het geschikt maken van de Bult van Pars voor woningbouw verder af te ronden. Na de Pasen start de aanbesteding, zodat voor de zomer de tweede fase van het saneringswerk weer kan worden vervolgd.

Afronding saneringswerk

Afgelopen januari bleek onverwachte tegenslag bij het saneren van de Bult van Pars in Klundert. De grond bleek erger verontreinigd dan in verkennende onderzoeken werd geconstateerd, waardoor de saneringswerkzaamheden tijdelijk stil zijn komen te liggen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, kan het saneringswerk van de Bult van Pars weer opgestart worden met als doel de grond geschikt te maken voor een herontwikkeling met woningbouw. Na de aanbesteding worden de saneringswerkzaamheden voortgezet. De planning is om ruim voor het einde van dit jaar de sanering af te ronden.

Bestemmingsplan en ontwerpprijsvraag

De bestemmingsplanprocedure en de procedure waarin de gemeente zoekt naar een nieuwe eigenaar van het terrein aan de Oliemolenstraat worden ook opgepakt. Uiteindelijk gaat dit een ontwerpprijsvraag opleveren om de Bult van Pars te gaan verkopen aan een projectontwikkelaar. Hierbij krijgen ontwikkelaars de kans om met ontwerpideeën te komen voor op het terrein. Projectontwikkelaars dienen op basis van het bestemmingsplan een ontwerp in, gekoppeld aan een grondprijs. Het plan met de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft het recht op afname en ontwikkeling van het projectgebied.

Start bouwen 

In de loop van het jaar organiseert de gemeente een openbare bijeenkomst voor belangstellenden om het be-stemmingsplan nader toe te lichten voor het bestemmingsplan in ontwerp gaat. Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en verkoop van het projectgebied kan naar verwachting eind 2021 het echte bouwen starten. Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt de functie gewijzigd naar wonen. Bij de bestemmingsplanprocedure en de keuze voor het uiteindelijke ontwerp vindt er steeds overleg plaats met omwonenden, de stadstafel, heemkundekring en ondernemersvereniging.