Start bouw ‘De Watergaard’ in Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 3-7-2020

Op donderdag 2 juli is met een feestelijk evenement aan de Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek de bouw van het nieuwbouwproject ‘De Watergaard’ officieel gestart. Ingeborg Verheijen, directeur van Hazenberg Bouw, en wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk voerden daarvoor een symbolische handeling uit in het bijzijn van alle kopers, de verkopende makelaar en andere direct betrokkenen.

Het project ligt aan de entree van het dorp en kijkt aan de achterzijde uit op een watergang. Het is een doorstart van een in 2016 gestarte ontwikkeling. Ingeborg Verheijen: “Destijds was de realisatie niet mogelijk door onvoldoende kennis over de huidige bebouwing en de omliggende grond. Na grondige onderzoeken en een zorgvuldige aanpak is de herontwikkeling gelukt en kunnen we starten met de bouw. De gemeente heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. In het nieuwe plan is de achterliggende waterpartij in de zichtlijnen betrokken. Dit werd goed ontvangen en de woningen waren dan ook snel verkocht.”

“Veel woongeluk!”

Bij de aanvang van het kleinschalige evenement stond Verheijen in een korte speech stil bij de historie van de locatie en de kwaliteit van de plek: vlakbij de steden Breda, Dordrecht en Rotterdam, en te midden van het groen en ruimte. Ook bedankte zij de gemeente voor haar welwillende inzet en medewerking bij het mogelijk maken van deze herontwikkeling. Zij sloot af met een hartelijke gelukwens aan alle toekomstige bewoners.

Wonen aan het water

Wethouder Désirée Brummans benadrukte dat met dit project een belangrijk doel wordt behaald: betaalbare woningen aan het water bieden: “Wonen aan de watergang zien wij als het grote pluspunt van deze locatie. In het dorp zijn op dit moment alleen vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen gelegen aan het water. Met de verkoop van deze woningen wordt het ook mogelijk om te wonen aan het water voor de doelgroep met een kleinere portemonnee.”

Historisch getinte handeling

De historie van de plek kreeg een mooie bijrol in het afsluitende deel van het ‘start bouw evenement’. Aan de Driehoefijzersstraat waar nu ‘De Watergaard’ wordt gerealiseerd, stond namelijk ooit de drankenhandel Van der Made. Ingeborg Verheijen groef daarom samen met wethouder Désirée Brummans een kist op, met daarin tien wijnkistjes. Voor iedere woning één, gevuld met één fles ‘bubbels’ en één fles Driehoefijzersbier, gebrouwen en speciaal voor deze gelegenheid groots gebotteld door Brouwerij de Beyerd in Breda.

Foto: ThePictureProjects/Gert van der Ros