Start grondonderzoek Bult van Pars (Klundert)

Geplaatst: 22-9-2016

In de week van 26 september gaat het grondonderzoek in de Bult van Pars van start. Voor dit zogeheten archeologisch onderzoek is het nodig om proefsleuven (langwerpige, smalle uitgravingen) in de grond te trekken.

Het onderzoek moet uitwijzen welke archeologische waarden de grond bevat. Dit is nodig om inzicht te geven in de mogelijkheden voor ontwikkeling van het terrein. Het is inmiddels bekend dat zich in de grond op een plek olie- en op een andere plek asbestverontreiniging bevindt, dit wordt opgeruimd. Het heeft dan ook geen invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden.

Bereikbaarheid parkeerplaats

Vanaf maandag 26 september wordt de Bult van Pars afgezet met bouwhekken. Het terrein blijft voor parkeren voor de helft bereikbaar vanuit de oprit aan de kant van de Westerstraat.

Planning werkzaamheden

Door de nodige voorbereidingen op het werk en de bouwvak vakantie beginnen de werkzaamheden later dan oorspronkelijk gepland was. Vanaf maandag 26 september gaat het grondonderzoek van start. Er worden dan twee proefsleuven getrokken: één langs de oprit bij de Oliemolenstraat en de tweede aan de achterzijde (onderaan de Bult). Het uitvoerend werk hierbij wordt gedaan door Moerdijk Bodemsanering.
Op woensdag 28 september begint het archeologisch bureau RAAP met het onderzoeken van de proefsleuven. Misschien blijkt daaruit dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Maar als er geen verder onderzoek nodig is, zijn de werkzaamheden binnen een week afgerond.

Vervolg

Als de uitkomsten van het grondonderzoek bekend zijn, wordt bekeken wat er mogelijk is aan ontwikkelingen voor de Bult van Pars.

Informatie

De gemeente stuurt de omwonenden een brief en informeert de stadstafel Klundert.