Verkoop rooms-katholieke kerk dorp Moerdijk bijna rond

Geplaatst: 16-1-2018

Het is zo goed als zeker: de rooms-katholieke kerk in dorp Moerdijk wordt verkocht. De gemeente Moerdijk en het kerkbestuur hebben hierover een akkoord bereikt. Wel moet het bisdom nog een machtiging afgeven aan het kerkbestuur. ‘Maar we zien dit met vertrouwen tegemoet. De signalen die we vanuit het kerkbestuur krijgen, is dat het bisdom de intentie heeft om deze machtiging te verstrekken’, aldus wethouder Eef Schoneveld.

Door de aankoop van de kerk door de gemeente kan het realiseren van het dorpshart in Moerdijk verder vorm krijgen. Op het plein waar de rooms-katholieke kerk nu staat moet een park verrijzen met faciliteiten voor jong en oud, waar inwoners van het dorp elkaar kunnen ontmoeten. Om deze ontmoetingsplek te realiseren wordt de kerk grotendeels gesloopt. Het aanzicht van de kerk blijft door het behoud van de façade, delen van het betonskelet en de kerktoren. Een volledige impressie van het ontwerp staat op www.komwonenindorpmoerdijk.nl.

Vleermuizen

Bij de kerk zijn wel paar verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. Aan de provincie is een ontheffing van de flora- en faunawet gevraagd om de verblijfplaats, die door de partiële sloop komt te vervallen, te compenseren op een andere locatie. ‘In afwachting daarvan hebben we in 2017 preventief meerdere vleermuiskasten opgehangen in de directe omgeving van de kerklocatie om de voortgang in het project te houden. De wet schrijft namelijk voor dat vleermuizen de mogelijkheid moeten krijgen om een tijd lang te wennen aan de nieuwe plekken, voordat je de oude mag verwijderen’, legt projectleider András Incze van de gemeente Moerdijk uit.

Hoe nu verder?

De komende tijd staat een aantal onderzoeken op de agenda, zoals een booronderzoek voor archeologie, een nader onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven op het perceel en een nader onderzoek naar asbest. Om deze onderzoeken uit te voeren is eigendom van de locatie vereist. Ook is de gemeenteraad gevraagd zich op 1 maart aanstaande definitief uit te spreken over de financiering van de plannen. Ten slotte wordt de aanvraag voor de sloopvergunning voorbereid, alsook de aanbesteding van de sloop. ‘De aanbesteding van de aanleg van het dorpshart komt daar weer achteraan, zodat sloop en aanleg zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten. Ervan uitgaand dat we de ontheffing krijgen van de provincie, is alles erop gericht om dit jaar de slopershamer en spade de grond in te krijgen om een mooie ontmoetingsplek voor het dorp te kunnen maken’, volgens András Incze.