Voorbereidende werkzaamheden Windpark Industrieterrein Moerdijk van start

Geplaatst: 28-2-2019

Nuon, onderdeel van Vattenfall, is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk.

Aannemersbedrijf Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij beginnen met bodemonderzoek en het verwijderen van bomen en struiken om ruimte te maken voor de bouw van de windmolens. Naar verwachting starten zij in mei met de aanleg van wegen en opstelplaatsen voor bouwkranen en de bouw van de fundering van de windmolens.

Bodemonderzoek

Om tot een goede inrichting van het windpark te komen vindt eerst bodemonderzoek plaats. Met het in kaart brengen van de bodem kan op elke plek waar een windmolen moet komen de juiste fundering bepaald worden. Dit wordt uitgevoerd met een sondeerunit en levert voor de omgeving geen hinder op.

Verwijderen bomen

Om de locaties van de windmolens bereikbaar te maken en de werkterreinen in te richten is het noodzakelijk een aantal bomen en struiken te verwijderen. In samenspraak met de aannemer en het Havenbedrijf is een plan gemaakt waarbij de bestaande boomstructuur zoveel mogelijk behouden blijft. Nuon verwacht de werkzaamheden ruim voor het broedseizoen af te ronden. Op www.windparkindustrieterreinmoerdijk.nl kunt u zien waar gewerkt wordt en bomen en struiken worden verwijderd.

Het verwijderen van de bomen en struiken geeft mogelijk hinder voor de omgeving, door geluidsoverlast en het zicht op de werkzaamheden. Waar nodig worden (verkeers)veiligheidsmaatregelen getroffen.

Zonnepark

Bij de vergunningverlening van het windpark is afgesproken dat er ook een zonnepark wordt gerealiseerd, waarvan de inwoners van Klundert kunnen profiteren. Gemeente Moerdijk vindt dit zeer belangrijk. Voor de ontwikkeling van dit zonnepark is een projectleider aangesteld door Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). De projectleider werkt onder anderen samen met de stadstafel Klundert, het Havenbedrijf Moerdijk, Nuon en de gemeente Moerdijk.