Reclame plaatsen

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning geldt het volgende:

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken);
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, als het plaatsen van reclame onderdeel uitmaakt van meerdere bouw- of verbouwactiviteiten). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Afhankelijk van uw aanvraag, 1 of meer tekeningen (van zowel de huidige als de gewenste situatie) met informatie over:

 • Alle gevelaangezichten;
 • Principedetails die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk;
 • Constructieberekeningen;
 • Situatieschets.

Voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing voor een spandoek of een banner kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.U moet in uw e-mail het volgende aangeven:

 • Grootte van spandoek of banner
 • Gewenste locatie
 • Tekst en afbeelding
 • De manier waarop het spandoek op de banner wordt bevestigd
 • Periode waarvoor de ontheffing moet gelden 

Voorwaarden

 • Voor het plaatsen van aankondigingsborden hoeft u geen vergunning aan te vragen. Er zijn wel regels aan verbonden. Deze vindt u in de Beleidsregels aankondigingsborden gemeente Moerdijk;
 • Voor meer permanente reclame-uitingen worden meer eisen gesteld dan bij een aanvraag voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord. U dient dan in veel gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen.
 • Voor het tijdelijk ophangen of plaatsen van spandoeken of banners geldt dat hiervoor ontheffing moet worden aangevraagd. Per aanvraag wordt bekeken of het plaatsen van is toegestaan. In de regel wordt voor reclame- spandoeken en banners voor een commercieel doel geen toestemming gegeven.

Gerelateerde producten