Ondernemersadvisering

Voor hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming!

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert werken vanuit regionale samenwerking al jaren samen op het gebied van de advisering en ondersteuning van (startende) ondernemers. De dienstverlening aan (startende) ondernemers wordt uitgevoerd door de landelijk opererende organisatie Ondernemersklankbord (OKB).  De mensen die door het OKB voor coachende en adviserende werkzaamheden worden ingezet zijn ervaren, gemotiveerde en enthousiaste adviseurs, zoals oud- ondernemers, mensen die in het management van grote bedrijven hebben gewerkt, of specialisten zoals juristen, accountants, etc. 

De samenwerking met het Ondernemersklankbord moet een nieuwe impuls geven aan een intensivering en verbreding van de ondersteuning aan (startende) ondernemers in onze gemeenten.

Informatieflyer Ondernemersklankbord

Contact leggen

Neem voor vragen of het maken van een afspraak tijdens kantooruren contact op met een adviseur via 088- 1717920 of mail naar  team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl. Tijdens één van de spreekuren ( alleen op afspraak) kan uw vraag verder worden besproken en eventueel een adviseringstraject worden gestart met een van de adviseurs van het Ondernemersklankbord. Aan de spreekuren zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u worden doorverwezen naar één van de partner-dienstverleners. De advisering richt zich op elke bedrijfsfase:

  • bij de start van de onderneming
  • bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling
  • bij faillissementspreventie 
  • bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

Ondernemersklankbord

Locaties en tijden Spreekuren

Het OKB-team in de regio West-Brabant houdt wekelijks spreekuur bij één van de gemeenten. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met het OKB-team, bereikbaar via e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088-1717920.

Dag en tijdstip:

Maandag tussen 15.00 en 17.00  uur: even weken Moerdijk; oneven weken Zundert
Woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur,: even weken Etten Leur; oneven weken Rucphen
Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur: even weken Halderberge

Locaties spreekuren:

Moerdijk: Gemeentehuis Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
Etten Leur: Stadskantoor, Roosendaalseweg 4,  4875 AA Etten-Leur
Halderberge: Gemeentehuis Halderberge , Parklaan 15, 4731 GJ  Oudenbosch
Rucphen:  Gemeentehuis, Binnentuin 1 , 4715 RW Rucphen
Zundert: Gemeentehuis , Markt 1, 4881 CN Zundert

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor u inzetten. In de ruim 40 jaar van haar bestaan hebben zij al meer dan 100.000 ondernemers effectief geholpen met bedrijfsadvies. Voor een adviestraject van een halfjaar betaalt u een minimumdonatie van slechts 150 euro. De adviseur brengt u in dat halfjaar ca. 6 tot 8 bezoeken.
Ga voor meer informatie over het Ondernemersklankbord naar de site:  https://www.ondernemersklankbord.nl/

Steun voor kleine zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning of hulp om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen.
Meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bbz

Uitkering voor oudere ex-ondernemers (IOAZ)

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
Meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/ioaz