Gok- en speelautomaten exploiteren

Wilt u één of twee speelautomaten in uw horecabedrijf plaatsen? Dan heeft u daarvoor in sommige gevallen een aanwezigheidsvergunning nodig.

Aanvragen

Aanvragen aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten met DigiD

Aanvragen aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten met E-herkenning

Voorwaarden

Speelautomaat

Een speelautomaat is een toestel dat is ingericht voor een spel dat de speler zelf in werking stelt en dat prijzen of premies kan uitkeren, waaronder het recht om gratis verder te spelen.

Speelautomaten zijn onderverdeeld in:

 • Behendigheidsautomaten zoals flipperkasten. Met deze automaten kunt u extra speeltijd winnen of vrije spellen. Het resultaat hangt af van de behendigheid van de speler;
 • Kansspelautomaten, zoals fruitautomaten. Het hangt af van het toeval of een speler wint. De automaat keert de winst in geld uit.

Behendigheidsautomaten mogen zonder vergunning geplaatst worden. Hiervoor geldt wel een maximum aan behendigheidsautomaten per inrichting. Voor het plaatsen van kansspelautomaten heeft u wel een vergunning nodig. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Ook kan sprake zijn van een samengestelde inrichting. Aanwezigheidsvergunningen worden verleend per inrichting.

Hoogdrempelige inrichtingen

Er is sprake van een hoogdrempelige inrichtingen als:

 1. De ruimte in gebruik is als café of restaurant, waarvoor een geldige drank- en horecavergunning is verleend door de gemeente;
 2. Het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis kan worden gegeven (de nevenactiviteit mag slechts ter ondersteuning van het café of het restaurant zijn);
 3. De activiteiten die plaatsvinden zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder.

Bovenstaande houdt kortweg in dat het moet gaan om een café of een restaurant die personen bezoeken om alcoholische dranken en maaltijden te nuttigen.

In deze inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, waarbij de volgende combinaties mogelijk zijn:

 • Twee kansspelautomaten: hiervoor is een vergunning nodig;
 • Eén kansspelautomaat en één behendigheidsautomaat: hiervoor is vergunning nodig voor de kansspelautomaat;
 • Twee behendigheidsautomaten: hiervoor is geen vergunning nodig.

Laagdrempelige inrichtingen

Voldoet een inrichting niet aan de voorwaarden van een hoogdrempelige inrichting, dan spreken we van laagdrempelige inrichtingen. Dat zijn dus inrichtingen die het publiek niet in eerste instantie bezoeken voor het nuttigen van alcoholische dranken en/of maaltijden, zoals bijvoorbeeld een snackbar, een sportkantine of een jeugdcentrum.

In deze inrichtingen mogen maximaal twee behendigheidsautomaten staan. Hiervoor hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Samengestelde inrichting

Wanneer zich binnen een laagdrempelige inrichting, zoals een biljarthal, een ruimte bevindt waar hoogdrempelige activiteiten (café of restaurant) plaatsvinden, dan kan deze ruimte onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als hoogdrempelig. In dat geval mogen er in het hoogdrempelige gedeelte toch kansspelautomaten worden geplaatst. De ruimte moet zodanig zijn afgescheiden voor het publiek dat deze ruimte als een zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. Er moet dus sprake zijn van een situatie waarin men via de horecalokaliteit niet de laagdrempelige ruimte kan bereiken of omgekeerd. In samengestelde inrichtingen zijn maximaal twee speelautomaten toegestaan, waarbij uitsluitend in het hoogdrempelige gedeelte kansspelautomaten mogen staan (zie voor de combinaties onder 'hoogdrempelige inrichtingen'). In het laagdrempelige gedeelte mogen alleen behendigheidsautomaten aanwezig zijn.

Kosten

 • Periode van één jaar: € 56,50
  Vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van: € 34,00
 • Periode van één tot vier jaar: € 56,50
  Vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van: € 34,00
 • Periode van 4 jaar: € 226,50
  Vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van: € 136,00