Terras of uitstalling exploiteren

Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

Aanvragen

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl.

Meenemen

  • Een schets van de gewenste situatie (inclusief maten);
  • De periode van openstelling;
  • De tijden van openstelling.

Voorwaarden

  • Als een terras aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning);
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de alcoholwetvergunning.

De gemeente kan een vergunning weigeren als:

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

Kosten

De kosten voor een terras vallen onder de exploitatievergunning. Een uitstalvergunning kost € 229,00