Carpool-proef met Ridesharing-app: wordt Haven- en Industrieterrein Moerdijk zo beter bereikbaar?

Geplaatst: 27-5-2020

Hoe zorgen we dat het Haven- en Industrieterrein Moerdijk beter bereikbaar wordt met bijvoorbeeld openbaar vervoer? Het is een vraag die al langer speelt bij bedrijfsleven en gemeente. Daarom zijn we in 2017 gestart met een onderzoek naar alternatieve vervoersmogelijkheden voor personen om het haven- en industrieterrein te bereiken. Hierbij was het uitgangspunt dat een gewone bus geen oplossing biedt door de omvang en vorm van het terrein en de verschillende ploegendiensten die bij de bedrijven worden gedraaid. Hoe staat het er nu voor?

Als eerste zijn we gestart met een onderzoek naar geschikte vervoersconcepten. Hieruit volgden een paar ideeën met potentie: het Ridesharing-concept, deel e-bikes op de stations, een zogenaamd vraaggericht vervoersysteem (vergelijkbaar met Bravoflex) en een zelfrijdende shuttle. 

Samen met onder andere het bedrijfsleven zijn we daarna gaan kijken welke vervoersmogelijkheden op het meeste draagvlak konden rekenen. De bedrijven hadden een grote rol in de uiteindelijke keuze, omdat zij ook een financiële bijdrage leveren. 

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een proef te doen met Ridesharing, uitgevoerd door Toogethr BV. Het werkt als volgt: een app verbindt een medewerker van een bedrijf met collega’s of medewerkers van andere bedrijven om samen te rijden van en naar het werk. Dat gebeurt op basis van locatie, werktijden en autobezit. Medewerkers worden extra gestimuleerd met beloningen wanneer ze gebruikmaken van Ridesharing.

Ridesharing kreeg de voorkeur omdat het relatief eenvoudig te implementeren is en er relatief lage kosten aan zijn verbonden. In maart 2019 is de app geïntroduceerd bij de medewerkers van de deelnemende bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit zijn op dit moment Shell, DSV, Havenbedrijf Moerdijk, Slibververwerking NB, Schütz, ATM, CNC Grondstoffen B.V. Attero en BMC.

Deze pilot, met een duur van 2 jaar, wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven, provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of het initiatief toekomst heeft in Moerdijk en wie dan wat gaat financieren. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Deze proef is een relatief kleine oplossing, maar kan wel een sleutel tot succes zijn. Hiermee worden bedrijven geprikkeld om na te denken over hun eigen rol en dat samenwerken kan lonen. Tevens kan het als vliegwiel fungeren om andere bedrijven aan te trekken en in de toekomst met elkaar andere vervoersconcepten te testen, zoals deel-e-bikes op de treinstations en een vraaggericht vervoerssysteem.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich alsnog aanmelden: bijvoorbeeld via VNO-NCW of rechtstreeks bij Toogethr.

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de Toogether app tijdelijk niet in gebruik.