Op zoek naar de beste oplossing(en) voor sluipverkeer

Geplaatst: 27-5-2020

Sluipverkeer is in met name Zevenbergschen Hoek en dorp Moerdijk een behoorlijk probleem. De overlast is soms zo groot dat een oplossing noodzakelijk is. Maar wat is de beste oplossing, zodat we zorgen voor een leefbare en veilige omgeving voor inwoners en tegelijk ook bereikbaarheid voor ondernemers?

In Zevenbergschen Hoek wordt al jaren van alles geprobeerd om het sluipverkeer dat met name in de spits door het dorp rijdt te weren. Er is een nieuwe weg om het dorp gelegd en vorig jaar is de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat afgerond, zodat verkeer er niet meer met volle snelheid doorheen kan rijden. Ook is er een inrijverbod ingesteld in de ochtendspits. Dat had aanvankelijk een positief effect op het sluipverkeer, maar dat nam afgelopen najaar toch weer toe. Er werden boa’s ingezet die honderden bekeuringen uitdeelden en ook verkeersregelaars.

De echte oplossing is er dus nog niet. We blijven bij het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat aandacht vragen voor het fileprobleem op de A16 en A59. Ondertussen doen we ons best om te zorgen dat sluipverkeer zo goed mogelijk geweerd wordt en ondernemingen goed bereikbaar blijven voor klanten en bestemmingsverkeer. Maatregelen die we nemen zullen al deze belangen moeten dienen.

Ook in dorp Moerdijk vormt sluipverkeer een bron van overlast, op weg naar Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Daar is de Steenweg inmiddels opnieuw ingericht, om zo het sluipverkeer te ontmoedigen.