Is een papiercontainer per adres verplicht?

Ja. Wooncomplexen hebben in sommige gevallen een verzamelcontainer staan waar papier in aangeboden kan worden.