Opgave nevenfuncties leden gemeenteraad

Ingevolge artikel 12 van de Gemeentewet maken leden van de raad openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Deze openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van deze functies op het gemeentehuis.

Hieronder volgen de opgaven van de leden van de gemeenteraad.