Raadscommissies

De gemeenteraad heeft drie commissies: Fysieke Infrastructuur, Sociale Infrastructuur en Bestuur en Middelen.

Er zijn twee soorten commissievergaderingen:

  • Beeldvormende commissievergaderingen waarin raadsleden informatie verzamelen. Raadsleden en fractieleden gaan in gesprek met inwoners, portefeuillehouders, en belangenverenigingen, maar nemen nog geen standpunten in.
  • Meningsvormende commissievergaderingen waarin raadsleden met elkaar debatteren en meningen uitwisselen. Voordat de behandeling van een onderwerp kunnen burgers en betrokkenen – op uitnodiging van de commissievoorzitter - aan de commissie vertellen hoe zij over het onderwerp denken of wat hun ervaringen zijn. Voor meer informatie over het spreekrecht

De vergaderingen van de Commissie Fysieke Infrastructuur, de Commissie Sociale Infrastructuur en de Commissie Bestuur en Middelen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. In de regel worden beeldvormende en meningsvormende vergaderingen eenmaal in de zes weken gehouden. Beeldvormende vergaderingen worden in de Moerdijkzaal of op locatie gehouden. Meningsvormende vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vergaderingen raadscommissies

Informatie over de vergaderingen en de besluiten van de raadscommissies vindt u terug op de website van de gemeenteraad.

Website gemeenteraad Moerdijk