Dorpstafel Helwijk

Helwijk heeft zijn oorsprong in het in 1811 gestichte Fort de Hel. Er is een actieve betrokkenheid van de inwoners bij het wel en wee van Helwijk. De saamhorigheid is groot en er is sprake van een rijk verenigingsleven.

Kalender

Geen toekomstige data bekend

Verslagen

Geen verslagen

Contactinformatie

Algemeen contact