Voor welke zorg en ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?

U betaalt een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent en één of meerdere van onderstaande hulpmiddelen of voorzieningen van de gemeente ontvangt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Hulpmiddelen (behalve rolstoelen)
  • Woningaanpassingen (ook voor jeugdigen onder de 18 jaar)
  • Vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel)
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Begeleiding

Het maakt niet uit of u de zorg in natura ontvangt of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb); in beide gevallen betaalt u een eigen bijdrage. U mag de eigen bijdrage niet betalen vanuit een pgb.