Onderwijs

Lees verder

  • Basisonderwijs

    Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan in Nederland naar de Basisschool.

  • Voortgezet onderwijs

    Kinderen van 12 jaar en ouder die nog geen Nederlands spreken gaan naar een ISK (Internationale Schakelklas).