Aansprakelijk stellen van de gemeente

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade. Bijvoorbeeld: 

 • Indien u schade lijdt als gevolg van nalatigheid en achterstallig onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een slecht onderhouden openbare gemeentelijke weg.
 • Indien u schade lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen van medewerkers van de gemeente. Bijvoorbeeld ongelukken/beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen.

De gemeente onderzoekt en beoordeelt iedere schadeclaim aan de hand van het Burgerlijk Wetboek. Het is daarom belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsstukken of verklaringen aanlevert. Daarbij is niet alleen uw verklaring van belang, maar ook de verklaringen van anderen (indien mogelijk).

Aanvragen

U kunt een claim schriftelijk indienen. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de balie.

Uw claim moet de volgende gegevens bevatten:

 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Het voorval met vermelding van datum en tijd en exacte locatie van het voorval;
 • Motivering (waarom is de gemeente aansprakelijk?);
 • Eventuele getuigenverklaringen;
 • Uw contactgegevens;
 • Contactgegevens van eventuele getuigen;
 • Foto's van de situatie en foto’s van de schade;
 • Indicatie schadebedrag (eventueel met toevoeging van originele facturen of nota's);
 • Eventueel proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • Een origineel getekend schadeformulier;
  • Een expertiserapport erkend autoschadebedrijf;
  • Adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij;
 • U dient u aansprakelijkheidsstelling te voorzien van uw handtekening en naam.

Kosten

Aan het verlenen van deze dienst zijn geen kosten verbonden.