Ondersteuning dagelijks leven

Heeft u hulp nodig bij (algemene) dagelijkse activiteiten? Dit kan zijn het plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:

  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen
  • Ondersteuning bij administratie, post en financiën
  • een zinvolle invulling van de dag

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden en buren, maar ook voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld koffie gaan drinken in een buurthuis. Of misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Mocht dit uw hulpvraag niet voldoende oplossen dan kunt u in aanmerking komen voor een voorziening vanuit de Wmo.

U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk. De Wmo-consulent kijkt samen met u naar de mogelijkheden.