Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Als uit het keukentafelgesprek en het onderzoek door de Wmo-consulent blijkt dat u in aanmerking komt voor een individuele Wmo-voorziening, dan verstrekt de gemeente u een maatwerkvoorziening ‘in natura’ (ZIN). Dat betekent dat de gemeente voor u de ondersteuning of voorziening inkoopt.

In sommige situaties is het ook mogelijk om voor een persoonsgebonden budget (PGB) te kiezen. U krijgt dan een geldbedrag waarmee u zélf de ondersteuning of voorziening die u nodig heeft koopt. Zelf kiest u de zorgaanbieder, waarmee u een zorgovereenkomst sluit.
Bedenk wel dat het PGB nooit hoger zal zijn dan het maximale tarief van vergelijkbare zorg in natura. Vaak zult u dus zelf moeten bijbetalen om de zorg of voorziening te kunnen aanschaffen.

U kiest voor een PGB als:

 • Zorg op maat of een maatwerkvoorziening niet beschikbaar is door middel van zorg in natura.
 • U zelf de regie in handen wilt en kunt houden. U kiest uw zorgverlener of zorgleverancier zelf uit.
 • De zorg niet goed vooraf te plannen is, op ongebruikelijke tijden geleverd moet worden of 24-uurs ondersteuning op afroep noodzakelijk is.
 • U de zorg moet krijgen van een vaste hulpverlener vanwege de aard van uw beperking.

Voorwaarden PGB:

 • U stelt samen met uw zorgaanbieder een budgetplan en zorgovereenkomst op.
 • U bent in staat om zelf of met hulp van een mantelzorger de regie te voeren. De aanbieder mag niet uit het PGB betaald worden om deze regievoering van u over te nemen.
 • Er is geen sprake van schuldsanering of bewindvoering.
 • De eigen bijdrage, opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK), mag niet betaald worden uit het PGB.
 • De gemeente hanteert verschillende tarieven voor zorg door een professionele hulpverlener of een kennis/buur/familielid.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van voorzieningen die aangeschaft worden met een PGB.

Uitbetaling PGB:

 • De PGB’s worden niet rechtstreeks uitbetaald aan cliënten. De overheid heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl aangewezen om de PGB’s te beheren en uit te betalen aan de aanbieder(s) waarmee u een overeenkomst gesloten heeft. Daarvoor is het noodzakelijk dat u uw zorgovereenkomst opstuurt naar de SVB. Uw zorgverlener stuurt zijn factuur zelf naar de SVB om uitbetaald te kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk.