Ondertekening Logistiek Park uitgesteld

Geplaatst: 11-7-2007

De ministers Cramer van VROM en Van der Hoeven van Economische Zaken geven gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om te wachten met ondertekening van de intentieovereenkomst over de gebiedsontwikkeling Moerdijk, met daarin de aanleg van het Logistiek Park. Zij wachten tot het Algemeen Overleg van de kamer met de vaste kamercommissie VROM en de ministers heeft plaats gevonden. De ministers hebben het gemeentebestuur van Moerdijk laten weten, dat zij nog steeds instemmen met de inhoud van de overeenkomst en het de bedoeling is de intentieovereenkomst te ondertekenen.

Het college van B&W van Moerdijk heeft er bij de ministers op aangedrongen het geplande Algemeen Overleg met de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk na het zomerreces te laten plaatsvinden. Het College zal de gemeenteraad vragen om toe te staan, dat de ondertekening na de voorgenomen datum van 1 augustus kan plaats vinden.

De bewoners in het zoekgebied van het Logistiek Park hebben een brief gekregen, waarin staat dat het geplande overleg met de gemeente in september eveneens wordt uitgesteld tot na de ondertekening van de betreffende overeenkomst.