Belastingen

De aanslag van de gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en legesheffing. Ook kunt u bij hen terecht voor het opvragen van taxatieverslagen en informatie over de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). Meer informatie vindt u op www.bwbrabant.nl. Op deze website kunt u ook terecht voor het indienen van een bezwaar.

In februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke - en waterschapsbelastingen. U ontvangt deze van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij verzorgen alle belastingen en heffingen voor de gemeente. Meer informatie vindt u op www.bwbrabant.nl. Hier kunt u ook terecht voor het opvragen van de WOZ-waarde, van taxatieverslagen en voor het indienen van een bezwaar.

Website Belastingsamenwerking West-Brabant

In de gemeente Moerdijk wordt geen hondenbelasting geheven!