Bouwdossier inzien van gebouwen en percelen

U kunt het bouwdossier inzien van een pand of gebouw.

Bouwdossiers vanaf 1997 vraagt u aan bij de Gemeente. Hiervoor kunt u mailen naar info@moerdijk.nl.

Bouwdossiers die ouder zijn dan 1997 vraagt u aan bij het West-Brabants Archief

Weet u niet van welk bouwjaar het pand is? Dat kunt u opzoeken via de BAG Viewer van het kadaster.

Voorwaarden

In een bouwdossier zit informatie zoals:

  • bouw- en sloopvergunning
  • omgevingsvergunning
  • bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingen, funderingen en palenplannen

Kosten

Een bouwdossier inzien is gratis.