Slopen van pand of woning

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente. Voor sloop aan monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit is ook het geval bij sloop in beschermd stads- en dorpsgezicht.

Aanvragen

  1. U doet de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket om te zien of u een omgevingsvergunning (sloopvergunning) nodig heeft of een melding moet doen.
  2. Als u een vergunning nodig heeft of een meldingplicht heeft voor het slopen van een bouwwerk, dan kunt u deze via genoemde site aanvragen / melden. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
  3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  4. In geval van het (gedeeltelijk) slopen van monumenten is vooraf overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt). Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
  6. In geval van een sloopmelding ontvangt u een bewijs van ontvangst. Daartegen is geen bezwaar mogelijk.

Sloopmelding doen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen via www.omgevingsloket.nl.

Sloopvergunning aanvragen

Een sloopvergunning vraagt u aan op de website van het Omgevingsloket. Voor het aanvragen van een sloopvergunning heeft u een DigiD nodig.

Mobiel puinbreken

Wilt u als bedrijf een melding doen voor mobiel puinbreken. Doe dit dan bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via mobielbreken@omwb.nl.

Meenemen

U zult worden gevraagd gegevens te geven over de sloop. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van de omvang en aard van de sloop of het af te voeren asbest.

Voorwaarden

Sloopmelding

De sloopmelding is verplicht als:

  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij)
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).

Sloopvergunning

In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval als gesloopt wordt:

  • in nabijheid van of aan monumenten.
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist (bijvoorbeeld bij Vesting Willemstad is dit het geval).

Kosten

Slopen in beschermd stadsgezicht (Willemstad) kost per aanvraag € 405,00
Slopen van een (gedeelte van een) gemeentelijk monument € 149,00
Slopen van een (gedeelte van een) rijksmonument € 298,00
Sloopmelding Gratis

Gerelateerde producten